Hauze - Proiecte casa > Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Regulamentul General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation – EU 2016/679) stabileste obligatia de administrare in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, a datelor personale furnizate catre PRODOMUM STUDIO SRL. Aceasta declaratie privind protectia datelor se aplica doar pentru www.hauze.ro, insa nu si in cazul unor site-uri sau pagini web aflate sub controlul unor terti, pentru care PRODOMUM STUDIO nu isi asuma raspunderea in privinta continutului sau masurilor privind protectia datelor cu caracter personal.

In privinta datelor personale, PRODOMUM STUDIO a stabilit si a luat masuri de natura tehnica si organizatorica pentru protejarea acestor date indeosebi impotriva accesului neautorizat, manipularii sau pierderii lor. Aceste masuri sunt verificate periodic si sunt adaptate la nivelul de dezvoltare a tehnicii de calcul si comunicatii folosite. In situatia in care se va produce o incalcare a protectiei datelor cu caracter personal, care ar supune unui risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica in cel mai scurt timp.

Adresa IP a utilizatorului este colectata in mod automat prin utilizarea de cookie-uri. Pentru mai multe informatii privind cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, consultati Politica de cookie.

Va punem in vedere in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor procesarii datelor utilizatorilor care nu au aceasta varsta minima este interzisa fara acordul parintilor/tutorilor. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinta a acestui fapt.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare priving protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date pe pagina noastra de web, www.hauze.ro, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra pe formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare.

La trimiterea formularului de contact, respectiv a formularului de abonare la noutati (newsletter), vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal din categoriile: date de contact si identificare precum si textul solicitarii dumneavoastra.

Datele personale pe care le prelucram, atunci cand deveniti clientul ori beneficiarul serviciilor noastre, sunt, in principal, datele de identificare si contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, serie si numar carte de identitate, numar de telefon, e-mail), date cu privire la proprietatea dumneavoastra imobiliara implicata in serviciile pe care vi le oferim, detalii de facturare, metoda de plata, alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra sau din alte surse (autoritati publice, furnizori de utilitati etc).

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza doar pe nevoia de a respecta obligatiile legale privind incheierea unui contract si indeplinirea obiectului acestuia, respectiv facturarea serviciilor oferite. Aceasta prelucrare se bazeaza pe interesul nostru legitim, pe un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul clientului daca si-a manifestat optiunea si si-a dat acceptul in acest sens. Prelucram aceste date doar pentru indeplinirea scopurilor reiesite din contractul de prestare servicii de proiectare pe care il incheiem cu dumneavoastra (cum ar fi obtinerea certificatului de urbanism – CU, a avizelor si acordurilor mentionate in CU, a autorizatiei de construire etc.), inclusiv realizarea unor activitati (redactarea, semnarea, inaintarea de adrese, cereri, solicitari) in relatia cu institutii, autoritati, organizatii, persoane fizice si juridice, in vederea realizarii obligatiilor contractuale asumate fata de dumneavoastra.

De asemenea, datele ne sunt necesare pentru efectuarea de plati si indeplinirea oricaror obligatii fiscale legate de indeplinirea contractului incheiat cu dumneavoastra. Numarul de telefon si adresa de e-mail le folosim pentru comunicarea cu dumneavoastra sau cu institutiile, organizatiile, persoanele etc. implicate in onorarea obligatiilor asumate prin contract.

Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional si confidentialitatea datelor dumneavoastra conform Legii 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.

Pentru a va oferi servicii cat mai competitive si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime, este posibil sa transmitem o parte a datelor dumneavoastra personale catre autoritati publice, societati furnizoare de utilitati, organe judiciare, birouri notariale, experti sau consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, asigurandu-ne insa intotdeauna ca sunt instituite garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra personale.

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea documentatiilor detinute de societatile comerciale.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, puteti face uz de urmatoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

            • cand contestati corectitudinea datelor

            • cand procesarea datelor contravine prevederilor legale, dumneavoastra va opuneti stergerii lor si solicitati o limitare a utilizarii acestora

            • cand nu mai sunt necesare datele dvs. cu caracter personal in scopul prevazut, insa dvs. mai aveti nevoie de aceste date in scopul executarii, exercitarii sau apararii unor pretentii legale

            • daca ati contestat procesarea datelor cu caracter personal

 

Va puteti exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, direct fata de PRODOMUM STUDIO prin simpla transmitere a unei notificari / solicitari la adresa postala din Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Manastirea Varatec, nr. 7-11, apart. 120, etaj 1, sau prin e-mail, la , ori telefonic la numarul: 0766 887 381.

PRODOMUM STUDIO SRL isi rezerva dreptul de a modifica propriile politici de confidentialitate in orice moment, in conformitate cu reglementarile legale privind protectia datelor. Vom publica respectivele modificari pe site  pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam.